Mysterie over verdwenen schepen groeit


zeebodem

Waar zijn de Nederlandse schepen die tot zinken werden gebracht tijdens de slag om de Javazee in 1942? Waar zijn de Britse schepen die hetzelfde lot ondergingen? Waar is de Amerikaanse onderzeeër Perch, die in hetzelfde gebied ligt? Begin november werd de vermissing van twee gezonken Nederlandse kruisers opgemerkt, maar het mysterie is inmiddels veel groter. Een compleet stuk zeebodem lijkt helemaal te zijn ontdaan van alle metalen wrakken.

Nieuwe 3D beelden tonen aan dat de zeebodem waar de schepen lagen, is ingedeukt op de plekken waar de wrakken tientallen jaren hun laatste rustplaats hadden, zoals op de foto HMS Exeter. Maar alsof ze door een grote grijparm zijn gepakt, is er verder niets meer te zien. De Britse en Australische marine doet onderzoek, maar waar te beginnen?

Op de oud-metaal markten in Indonesië, lijkt een goed idee. Op sociale media in Indonesië zingt het gerucht rond dat delen van de schepen zijn aangeboden bij opkopers van oud ijzer. Metaal is in het eilandenrijk veel geld waard, aangezien de economie snel groeit en bouw- en constructiematerialen schaars zijn. Dat zou het ook de moeite waard maken om de schepen van de zeebodem te halen.

Toch lijkt dat bijna onmogelijk. De schepen liggen op tientallen meters diepte en er is in veel gevallen niets van over. Om de tonnen en tonnen staal van grote diepte te halen, is een industriële operatie nodig, waarbij meerdere gespecialiseerde schepen worden ingezet. Het lijkt er niet op alsof Indonesische schrootboeren daarover beschikken. Het kost bovendien zo veel geld, dat het economisch niet de moeite waard lijkt.

Is er dan toch iets anders aan de hand? Tektonische krachten zouden een rol kunnen spelen. In dit gebied schuiven landen soms meters tegelijk op tijdens een aardbeving. Zou zoiets ook met de zeebodem aan de hand kunnen zijn? Ook dat lijkt onwaarschijnlijk, aangezien de meeste kracht wordt uitgeoefend op de zuidkust van Java, niet aan de noordkant, waar de wrakken lagen. Er zijn op de 3D beelden ook geen sleepsporen te zien, zoals bij andere verschoven wrakken.

Wat is er dan wel aan de hand? De vraag is of we ooit antwoord krijgen.