Muziek voorkomt gehoorschade


Mensen die een instrument bespelen zijn op latere leeftijd minder gevoelig voor gehoorschade dan mensen die dat niet doen.

Muziek wordt vaak genoemd als veroorzaker van gehoorschade, zeker als het geluid hard staat zoals in een discotheek. Maar muziek kan ook het achteruitgaan van je gehoor beperken, blijkt uit onderzoek.

Vioolspelen traint je oren. Foto: Pellaea (Flickr)

Wetenschappers van het Baycrest’s Rotman Research Institute in Toronto (Canada) onderzochten het gehoor van een kleine 75 muzikanten en bijna 90 niet-muzikanten. Onder muzikanten werden mensen gerekend die vanaf hun zestiende tot op heden een instrument bespeelden en zeker zes jaar les hadden gehad. De niet-muzikanten bespeelden geen instrument.

De deelnemers moesten verschillende hoortesten ondergaan, waarbij ze steeds zachter wordende piepjes moesten herkennen, onderbrekingen in geluid moesten opmerken en woorden moesten herkennen in een lawaaiige omgeving. Op de test met de piepjes scoorden de muzikanten hetzelfde als de niet-muzikanten. Maar bij het opmerken van stiltes en het herkennen van woorden scoorden ze duidelijk beter. En hoe ouder de deelnemers waren, hoe groter het verschil werd tussen de muzikanten en de niet-muzikanten. Muzikanten die vaak muziek maakten, presteerden het best op de testen.

De onderzoekers concluderen hieruit dat muzikanten dus minder last hebben van het zogenoemde ‘cocktailpartyprobleem’, waarbij je moeilijk gesprekken kunt verstaan in een rumoerige omgeving. De gemiddelde muzikant van 70 kan zich op een lawaaiïge borrel net zo goed redden als de gemiddelde niet-muzikant van 50.

Follow Faqtman on Twitter