Multitasken onhandig


We multitasken wat af in onze moderne maatschappij. Bellen en sturen. Kind straffen en winkelen. Dat is onhandig.

Ons werkgeheugen kan namelijk slechts één ding tegelijk bevatten. Als we meer dingen moeten onthouden, slaan we die op in ons langetermijngeheugen. Met als gevolg dat het terughalen van die informatie meer tijd kost en leidt tot meer fouten. Dat concludeert Jelmer Borst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoeveel taken passen in je geheugen?

Al eerder was bekend dat multitasken goed gaat, zolang voor de verschillende taken niet dezelfde hersengebieden nodig zijn. Borst onderzocht hoe ons geheugen omgaat met verschillende taken. Hij liet proefpersonen steeds schakelen tussen twee taken. Ze moesten bijvoorbeeld twee grote getallen bij elkaar optellen en tussendoor – met telkens onderbrekingen, ‘ga nu weer terug naar de som’ – een woord van tien letters intypen, zonder dat dat op een scherm zichtbaar was.

Soms was het afwisselen van die taken eenvoudig: proefpersonen moesten dan maximaal één ding onthouden. Andere keren was de afwisseling van taken minder eenvoudig: proefpersonen moesten in dat geval tegelijkertijd verschillende dingen onthouden. Dat laatste is tijdens multitasken vaak aan de orde.

Borst zag dat proefpersonen bij die complexe taken langzamer waren en meer fouten maakten. Naar aanleiding van zijn tests postuleert Borst een model over de werking van ons werkgeheugen, met als basis het gegeven dat het werkgeheugen maar één element tegelijkertijd onthoudt. Aan de hand hiervan ontwikkelde Borst een computermodel waarmee hij kan voorspellen welke taken goed gaan. Bovendien wordt daarmee meer duidelijk welke delen van de hersenen erbij betrokken zijn. Toen hij zijn voorspellingen testte met een functionele MRI, bleken die verrassend goed te kloppen. Borst laat daarmee zien dat multitasken alleen efficiënt kan zijn, zolang er niet meerdere zaken tegelijk onthouden hoeven te worden.

Follow Faqtman on Twitter