MS door zoutgebruik?


Dat overvloedig zout niet goed is voor mensen, was al bekend. Er komt een reden bij om rustig aan te doen met het vaatje: je zou er multiple sclerose door kunnen krijgen. Liefst drie studies komen min of meer gelijktijdig tot die conclusie. Twee van die studies, gepubliceerd in het vakblad Nature, tonen aan dat te veel zout de aanmaak van agressieve cellen bespoedigt. Deze cellen keren zich tegen het eigen immuunsysteem.

In muizen die op een dieet met veel zout zijn gezet richten de cellen zo veel schade aan dat de muis een ziekte krijgt die vergelijkbaar is met MS. Volgens de onderzoekers werkt zout bij mensen precies hetzelfde.

Het gaat om de aanmaak van Th17 cellen, die normaal het immuunsysteem juist helpen. Heb je er te veel van, dan keren ze zich tegen het eigen lichaam. Een overvloed aan Th17 cellen speelt niet alleen een rol bij het krijgen van MS, maar ook bij ziektes als psoriasis, de ziekte van Crohn en diabetes.

De onderzoekers waarschuwen dat ze meer tests moeten doen voordat ze definitief kunnen zeggen dat zout MS aanwakkert. Zo moet beter worden uitgezocht welke rol een genetische aanleg voor de ziekte speelt. Ook willen ze meer onderzoek doen op mensen, in plaats van muizen.