Mossel sluipt door Suezkanaal


verspreiding Brachidontes pharaonis

Morgen opent Egypte een nieuwe portie van het Suezkanaal. Behalve dat de scheepvaart daar van gaat profiteren, zullen ook een hoop diersoorten er hun voordeel mee doen. Dankzij het oorspronkelijke kanaal hebben veel dieren de sprong van de Indische Oceaan naar de Middellandse Zee gemaakt.

Die sprong van het ene ecosysteem naar het andere staat bekend als ‘lessepse migratie’, naar de bouwer van het oorspronkelijke kanaal, Ferdinand de Lesseps. Onderzoekers van de universiteit in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben onderzocht welk type mossel het meest succesvol is geweest in het migreren langs de nieuwe waterweg.

Het is de Brachidontes pharaonis, een mossel die oorspronkelijk vooral in de Rode Zee voorkwam. Sinds het kanaal opende is deze mossel in grote hoeveelheden naar het noorden gemigreerd. Aanvankelijk was hij te vinden aan de noordkust van Egypte en in het water voor Israël, Libanon en Cyprus. Maar tegenwoordig worden de Farao-mossels ook gevonden op Sicilië en zelfs de Kroatische kust.

Omdat het oorspronkelijke Suezkanaal maar acht meter diep is, heeft deze mossel, die van geringe dieptes houdt, het kanaal kunnen gebruiken om te migreren. Dat aan de andere kant bijna dezelfde omstandigheden heersen, heeft ook geholpen, denken de Oostenrijkers.

Het nieuwe kanaal is 24 meter diep en biedt dus andere dieren de mogelijkheid om de sprong te maken naar een nieuwe zee. De wetenschap zal er in ieder geval met de neus bovenop zitten om het waar te nemen, wat bij het oorspronkelijke kanaal niet zo was.

De Oostenrijkse studie is verschenen in het vakblad Diversity and Distributions.