Een moslim kennen is de islam omarmen, zeggen onderzoekers


islam moslims

West-Europeanen die persoonlijk een moslim kennen, zijn positiever over de islam dan mensen voor wie het geloof van de vrede een ver-van-hun-bed-show is. Dat is de uitkomst van een pan-Europees onderzoek door het Pew Research Center in onder andere Nederland.

Maar de verhouding tussen westerlingen en de islam is ingewikkeld. Zodra mensen namelijk iets meer dan gemiddeld over het geloof weten, daalt hun waardering voor de leer van Mohammed weer scherp. Het lijkt er sterk op dat de kern van islam en een westerse levensfilosofie dus toch een problematische verhouding hebben. Je verdiepen in de islam is die godsdienst verwerpen.

Het meest positief over de islam zijn de Zwitsers, de Britten en de Oostenrijkers. Zij zijn het vaakst van alle Europeanen oneens met zinnen als ‘in hun hart willen moslims hun heilige wetten opdringen aan iedereen in het land’. Maar ook in deze landen is maar een derde het hartgrondig oneens met die mededeling, de rest staat er dus minstens neutraal tegenover. Nederland behoort met de Noren en de Portugezen tot de meest kritische landen. Hier verwerpt maar 16 procent dit negatieve denkbeeld over de islam.

In alle landen geldt dat mensen die een moslim buurman of collega hebben, gemiddeld 37 procent vaker dergelijke kritische uitspraken verwerpen.

Hoe meer moslims een land bevat, hoe meer niet-islamitische inwoners zeggen dat ze persoonlijk een moslim kennen en enige tot veel kennis van de islam hebben. In Frankrijk, waar 9 procent van de bevolking de islam aanhangt, kent 79 procent een moslim (Nederland 72 procent); 40 procent van de niet-moslim Fransen zegt veel van het geloof te weten (Nederland 26 procent). Voor Europa zijn de gemiddelden 67 en 37 procent.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verhoudingen tussen de islam en de grotendeels seculiere westerse maatschappij dus problematisch is. Wiens schuld dat is, daar hebben de onderzoekers zich niet mee bezig gehouden.