Moderne man is stil


Mannen hebben steeds minder gespreksstof. Alleen voetbal interesseert ze nog een beetje.

Het weer, de politiek, de staat van het milieu, moderne mannen zul je er niet snel over horen spreken. Alleen voetbal en het nieuwste mobieltje zijn nog gespreksthema’s waar hij over mee kan praten. Dat zegt het instituut Demoskopie Allensbach in Duitsland. Dit instituut heeft tien jaar geleden en nu gemeten waarover mannen met elkaar en met vrouwen praten. De conclusie? Mannen zijn in vergelijking met tien jaar geleden stilgevallen.

Het onderzoek van Allensbach gaat over Duitse mannen, maar lijkt ook op Nederland van toepassing. Mannen van rond de dertig zijn volgens het onderzoek steeds minder kranten aan het lezen. Ze halen hun informatie van internet en kiezen daarbij gespecialiseerde sites. Daardoor valt hun oog niet meer toevallig op artikelen in de krant en missen ze informatie.

Het resultaat is dat jonge mannen alleen nog maar zaken lezen die ze interesseren: voetbal, gadgets en in mindere mate auto’s, films en techniek. Over financiën en politiek kunnen ze niet meer meepraten, ze weten er veel te weinig van. Tien jaar geleden was dat nog anders.

Het gevolg zijn stille Willies. Uit de studie komt naar voren dat maar 21 procent van de mannen tussen de 16 en 29 als ‘zeer communicatief’ valt aan te duiden; bij vrouwen is dat 47 procent. Een derde van alle vrouwen vindt zichzelf veel beter geïnformeerd dan mannen. Een terechte inschatting volgens het onderzoek; vrouwen zijn breder geïnteresseerd en halen veel meer informatie uit boeken.

Follow Faqtman on Twitter