Moeras als elektriciteitscentrale


Een onverwachte bron van nieuwe en schone energie: Dat is de plant-microbiële brandstofcel die elektriciteit genereert uit de natuurlijke wisselwerking tussen levende plantenwortels en bodembacteriën. De techniek is al toepasbaar op kleine schaal en straks in grote moerassen wereldwijd en is uitgevonden aan Wageningen University.

Planten produceren organisch materiaal via fotosynthese. Een groot deel hiervan (tot 70 procent) wordt ongebruikt uitgescheiden via de wortels in de bodem. Rondom de wortels breken bacteriën de organische resten af en produceren daarbij elektriciteit. Door een elektrode nabij de bacteriën aan te brengen kun je die energie oppikken.

Een moeras, de elektriciteitscentrale van de toekomst? Foto: Alex Zelenko.

De plant-microbiële brandstofcel levert 0,4 Watt per vierkante meter begroeiing. Dat is al meer dan via vergisting van biomassa. Bio-elektriciteit uit planten kan in de toekomst wel 3,2 Watt per vierkante meter groene beplanting opleveren. Daarmee zou een huishouden voldoende hebben aan een dak of tuin van 100 m2.

Plant-microbiële brandstofcellen zijn op verschillende schalen toe te passen. Aanvankelijk op platte begroeide daken, of in afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden, later in grote moerassen. De techniek is veelbelovend, maar nog niet uitontwikkeld. Het huidige vermogen van de Plant-Microbiële Brandstofcel kan echter in afgelegen gebieden al economisch concurreren met zonnepanelen.

Follow Faqtman on Twitter