Missen over evolutie


Een vraag bij de wedstrijd wie zich Miss America mag noemen. Moeten scholen evolutie onderwijzen? Kijk en verwonder.

In de Verenigde Staten gelooft bijna de helft van de mensen dat God de wereld in 6 dagen schiep ergens in de afgelopen 10.000 jaar. Onder republikeinen is het percentage creationisten zelfs 75 procent. In veel staten wordt zowel evolutie als creationisme onderwezen. Het gevolg? Op de vraag of evolutie op school aan bod moet komen, volgen deze antwoorden.