Minder luchtvervuiling in Europa


luchtvervuiling

Je zou het niet zeggen als je dit kaartje ziet, maar de VS en Europa maken grote stappen bij het bestrijden van luchtvervuiling. China en het Midden-Oosten doen het slechter dan tien jaar geleden. De kaart geeft de uitstoot van stikstof dioxide aan in 195 grote steden in de hele wereld. De metingen zijn gedaan door een Nederlands instrument aan boord van de Aura satelliet van Nasa.

Stikstofoxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en het is slecht voor de menselijke gezondheid. Het irriteert de luchtwegen en kan astma veroorzaken. Daarnaast verzuurt het milieu door deze stof, waardoor bepaalde planten afsterven.

Europa toont de meeste vooruitgang. De afgelopen jaren is de uitstoot van stikstofdioxide met de helft teruggedrongen. Ook de Amerikanen hebben grote stappen gemaakt. Tussen 2005 en 2011 is de luchtkwaliteit aan vooral de oostkust enorm verbeterd.

De Chinezen zijn juist 40 procent extra stikstofoxide gaan produceren. Het draagt bij aan de verschrikkelijke smog die steden als Beijing en Shanghai treft. Maatregelen in die grote steden hebben effect, er is lokaal een afname van 20 procent te zien de laatste jaren. Maar de uitstoot in andere delen van China stijgt veel harder.

Het onderzoek is gepubliceerd in Journal of Geophysical Research.