Methaan op Mars wijst op leven


Zonsondergang op Mars

Sommige meteorieten van Mars bevatten meetbare hoeveelheden methaan. Dit toont een in Nature Communications gepubliceerd Canadees-Brits onderzoek aan. De vondst ondersteunt de theorieën dat de Martiaanse bodem genoeg methaan kan bevatten om microbieel leven mogelijk te maken.

Concreet bewijs van het leven op de Rode Planeet, hebben de wetenschappers niet gevonden. De onderzoekers hebben wel zes meteorieten van Mars met een vulkanische oorsprong onderzocht. Alle zes meteorieten bevatten meetbare hoeveelheden methaangas (CH4). Daarnaast vonden de onderzoekers kooldioxide (CO2), waterstof (H2), stikstof (N2) en sporen van zuurstof (O2) en argon (Ar).

Het methaan in de meteoriet is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door chemische reacties van mineralen in het vulkanisch gesteente en is dus niet van biologische oorsprong. De onderzoekers concluderen echter uit hun ontdekking dat vulkanisch gesteente op Mars in het algemeen aanzienlijke hoeveelheden methaan bevat. Het uit elkaar vallen van deze rots door bijvoorbeeld erosie kan genoeg methaan laten ontsnappen om microben te voorzien van een energiebron.

Op aarde zijn zo ook micro-organismen ontstaan, zelfs zonder zuurstof. Gezien de vijandige omstandigheden op het oppervlak van de Rode Planeet, vermoeden veel onderzoekers dat mogelijke leven op Mars alleen kan worden gevonden in de bodem. Methaanconcentraties in de atmosfeer zijn te laag om op het oppervlak leven te ondersteunen.