‘Mensheid steeds dommer’


We mogen dan wel in een maatschappij leven die steeds ingewikkelder is, als individuen hebben we steeds minder tussen de oren. Met die opmerkelijke boodschap komt Gerald Crabtree, ontwikkelingsbioloog van Stanford universiteit in de Verenigde Staten. Volgens hem zijn we almaar dommer aan het worden, zo schrijft hij in het vakblad Trends in Genetics.

Dat is overigens geen trend van de laatste jaren. Volgens Crabtree zijn we dommer aan het worden sinds we jagen hebben ingeruild voor landbouw. Daarvoor heb je minder individuele intelligentie nodig en meer samenwerking. Daardoor hebben we evolutionair IQ-punten gemorst. Een domme jager had niks te eten en stierf, een domme boer ging met anderen op het land werken en kon oud worden en kinderen krijgen.

Uit onderzoek van Crabtree blijkt dat 2000 tot 3000 verschillende genen de menselijke intelligentie bepalen. Juist deze genen zijn erg gevoelig voor mutaties. Die hebben de afgelopen 3000 jaar plaatsgevonden zonder dat de mensheid er voor werd ‘gestraft’ in de vorm van genetische selectie.

Crabtree staat met zijn these lijnrecht tegenover andere onderzoekers. Die beweren dat de mensheid juist slimmer is geworden, vooral de afgelopen eeuw. De meest prominente daarvan is James Robert Flynn, naar wie het Flynn-effect is genoemd. Een toenemende intelligentie door het gebruik van complexe apparatuur.