Mensen worden gek oud


Hoe ouder een mens wordt, des te groter de kans om te sterven. De vruchtbaarheid vertoont een tegenovergestelde curve, hoe ouder, hoe minder vruchtbaar. Dat mechanisme zal wel voor alle organismes op aarde gelden, toch? Nee, zeggen Deense onderzoekers. Ze bekeken de sterfelijkheid en de vruchtbaarheid van 11 zoogdieren, 12 gewervelden, 10 ongewervelden, 12 planten en een algensoort.

Bij de Californische woestijnschildpad neemt de sterfelijkheid gedurende zijn latere leven zelfs een tijd lang af. Bij eikenbomen neemt de sterfelijkheid in het begin van het leven sterk toe, maar blijft daarna constant.

Bij vruchtbaarheid is een zelfde variatie te zien. Mensen zijn 15 jaar lang niet vruchtbaar, hebben dan 15 jaar een grote kans om zich voort te planten, waarna de mogelijkheid op een baby snel afneemt. Dat is logisch, jonge volwassenen kunnen beter voor een baby zorgen dan een kind of een bejaarde. Toch doet de grijze stormvogel het heel anders. Die wordt in haar leven steeds vruchtbaarder, net als de Australische zoetwaterkrokodil.

Bij mensen is de sterfelijkheid snel veranderd in de laatste 150 jaren, ontdekten de onderzoekers van het Max-Planck Odense Center on the Biodemography of Ageing. Tot de 19e eeuw steeg de kans om dood te gaan vanaf de kindertijd gelijkmatig. Nu is de kans lange tijd heel klein, om op de bejaardenleeftijd ineens sterk te stijgen, zo schrijven ze in het vakblad Nature.