Mensen steeds koeler – waarom 37 graden niet meer de standaard is


mens steeds koeler

Wat is de temperatuur van het menselijk lichaam? Strafpunten voor iedereen die 37 graden heeft gezegd. Al jaren is bekend dat we koeler zijn. Die 37 graden stamt uit de negentiende eeuw, toen de geneeskunde grote stappen maakte en de eerste metingen werden gedaan. Heel lang dachten onderzoekers dat toen een meetfoutje is gemaakt. Maar dat klopt niet, we worden daadwerkelijk koeler.

Dat weten we nu dankzij onderzoek van Stanford University in de VS. Aan de hand van metingen bij nieuwe legerrekruten konden de Amerikanen de temperatuur van mensen vanaf het midden van de negentiende eeuw in kaart brengen. In totaal hadden ze 677.423 metingen tot hun beschikking, van 1860 tot 2017. Wat blijkt? We worden 0,03 graad per decennium koeler.

Ten opzichte van de vroege negentiende eeuw scheelt dat voor mannen inmiddels 0,59 graad Celsius. Voor vrouwen zijn minder gegevens beschikbaar, maar zij lijken sinds 1890 met 0,32 graad afgekoeld. Onze gemiddelde lichaamstemperatuur is daarmee gedaald tot 36,6 graden.

Het is geen kwestie van betere thermometers, zo concludeerden de onderzoekers ook. De afname zet de afgelopen 60 jaar net zo hard door als daarvoor. Terwijl thermometers vanaf de jaren vijftig zeer nauwkeurig zijn. De afname is zelfs zo duidelijk, dat het binnen mensenlevens meetbaar is. Grootvader is warmer dan zijn kleinzoon.

De vraag is natuurlijk hoe dit komt. Volgens de onderzoekers zijn moderne medicijnen de oorzaak – hoewel vet er ook mee te maken kan hebben. Door antibiotica en vaccines hebben we minder ontstekingen. Ons immuunsysteem heeft daardoor minder te doen en staat op een zachter pitje. De andere kwestie die zich opdringt is hoe koel we kunnen worden. Daarop hebben de onderzoekers geen antwoord.

(eLife)