Mensen hechten zich aan robots


We krijgen steeds meer robots om ons heen. Om te stofzuigen, de auto te rijden en straks wellicht zelfs in de zorg. Hoe zullen we daar mee omgaan? Rond die vraag ontstaat een heel nieuw wetenschappelijk veld. Een van de eerste studies in deze verse tak van de psychologie is verricht aan de universiteit van Washington in de Verenigde Staten.

Een onderzoekster ging praten met de mannen en één vrouw die in Irak de robots besturen die bermbommen onschadelijk maken. Hoe gehecht zijn zij aan hun machientjes? Het antwoord is: best wel. De meeste bestuurders hebben hun robot een naam gegeven, meestal dezelfde naam als hun vrouw of hun vriendin. De machines krijgen nooit de naam van een ex.

Uit de interviews komt naar voren dat de bestuurders de robot zien als een verlengstuk van zichzelf. Ze zijn aan de machines gehecht en kunnen zien welke collega een robot bestuurt, schijnbaar hebben ze een eigen bewegingsintelligentie. Ook is duidelijk merkbaar dat de mannen en vrouw emotioneel zijn als hun robot bij een klus op wordt geblazen.

Toch laat hun gehechtheid de bommenexperts niet anders handelen dan met een ‘anonieme’ robot. Als het moet, gaat de robot met bom en al de lucht in. Liefde voor hardware is mooi, maar het moet niet te gek worden. De onderzoeker merkt wel op dat het in de toekomst zou kunnen veranderen, nu het Amerikaanse leger steeds vaker robots inzet die qua uiterlijk menselijke trekjes hebben.