Mensen én ratten verwerken hun fouten


Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor ratten. Maken ze een vergissing, dan reageren hun hersenen zo dat ze het de volgende keer beter doen. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers in Nature neuroscience.

Mensen en ratten moesten in een experiment de tijd inschatten terwijl hun hersengolven werden geregistreerd. Bij een foutje ontstonden bij beide soorten hersengolven van een lage frequentie in de mediale prefrontale schors die ervoor zorgden dat hersencellen in de motorcortex perfect synchroon gingen vuren. Vervolgens presteerden ze direct beter bij de test. Blijkbaar hebben mens en rat hetzelfde mechanisme voor het leren van fouten.

De onderzoekers keken ook naar de gevolgen van de toediening van een stof die de activiteit van het betrokken hersengebied blokkeert. Naar verwachting ontstonden er toen geen lagefrequentiegolven meer, vuurden de hersencellen niet meer gelijk en was er geen gedragsverandering op te merken die tot betere testscores leidden.

De studie bewijst dat ratten perfect model kunnen staan voor mensen als het gaat om het aanpassen door fouten. Daarmee kunnen in de toekomst mensen met psychische aandoeningen, zoals dwangneurose, depressie en schizofrenie, worden geholpen, verwachten de onderzoekers.

Foto: Joanna Servaes/CC-BY-SA-3.0