Menselijke stamcel gekloond


Voor het eerst zijn wetenschappers er in geslaagd om een menselijke stamcel te klonen. Dat brengt het eventueel klonen van een compleet mens een stukje dichterbij. Aan de Oregon Health & Science University (VS) werd een hele serie embryonale stamcellen gekloond volgens de celkern methode, zo staat in het vaktijdschrift Cell. Daarbij wordt uit een cel de kern verwijderd en vervangen door genetisch materiaal van een andere cel die je wilt klonen (zie foto).

Deze methode is zeker niet nieuw. Al in de jaren zestig werd de theorie achter celkernklonen bedacht. Midden jaren negentig werd op die manier voor het eerst een compleet dier gekloond, het schaap Dolly. Media speculeerden toen dat wetenschappers snel mensen zouden gaan klonen. Maar ondanks enkele onbewezen claims van Koreaanse en Russische wetenschappers is dat nog niet gebeurd.

Het internationale team van wetenschappers dat in Oregon aan dit project werkt is niet van plan om een kopie van een mens te maken. Ze hebben stamcellen – cellen die nog elke mogelijke vorm kunnen aannemen – gekloond om ze in de geneeskunde te kunnen gebruiken. Grote hoeveelheden stamcellen zijn nodig om bijvoorbeeld een medicijn tegen de ziekte van Parkinson te ontwikkelen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere wetenschappers dezelfde technologie niet kunnen gebruiken voor het klonen van mensen. Vooralsnog zijn gewone menselijke cellen te ‘breekbaar’ om ze te klonen. Maar andere recente experimenten met eicellen van rhesusapen – die lijken op menselijke eicellen – maken wetenschappers steeds beter om ook de fragiele menselijke cellen te kunnen manipuleren.

En zo komt de dag dat we voor het eerst een mens kunnen nabouwen steeds dichterbij. Politici doen er goed aan om daar nu al regels voor op te stellen. Als wetenschappers eenmaal zo ver zijn, is het te laat.