Mens ouder dan gedacht


Mensachtigen van het geslacht Homo kunnen al 2,8 miljoen jaar geleden hebben geleefd. Dat is 400.000 jaar eerder dan tot nu toe werd gedacht. Dat zeggen wetenschappers na onderzoek van een botfragment dat in 2013 werd gevonden in Ethiopië. De reconstructie van de schedel van deze Homo habilis toont aan dat onze evolutionaire wortels verder teruggaan dan verwacht.

Met het nieuw gevonden object – een linkerhelft van een onderkaak met vijf tanden – leren we veel over de vroegste mensen. De vorm van de kaak en de tanden rechtvaardigen de conclusie dat de bezitter lid was van het geslacht Homo, of mensachtige.

Het ijkpunt voor de ontwikkeling van de mensheid is het skelet van Lucy, dat 3,2 miljoen jaar oud is en in 1974 ook in Ethiopië werd gevonden. Zij was van het evolutionair vroegere geslacht Australopithecus. De kaak die nu is gevonden, is wellicht de nazaat van een tijdgenoot van Lucy. Dat betekent dat er in 600.000 jaar een snelle evolutie plaats heeft gevonden onder mensachtigen. Anders had dit skelet er meer als Lucy uitgezien.

Uit de periode rond 3 miljoen jaar geleden zijn vrijwel geen overblijfselen van mensen gevonden, zodat het niet mogelijk is om precies te beschrijven hoe deze mensachtige er uit zagen. Ze liepen op twee benen, maar wat ze aten is bijvoorbeeld onbekend. Opgravingen in het Ledi-Geraru-Gebied in de Afra-Regio van Ethiopië gaan door, in de hoop daar meer soortgenoten aan te treffen.

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in Nature.