Mens consumeert 100.000 woorden per dag


Moe? Lusteloos? Wellicht komt het door een overvloed aan informatie. Je hoort per dag meer dan 100.000 woorden.

Tot die opmerkelijke conclusie komt Roger Bohn, professor in informatie management aan de universiteit van San Diego, Verenigde Staten. Bohn bekeek alle informatie die een moderne mens op een vrije dag voor zijn kiezen krijgt en ontdekte dat we worden gebombardeerd met 105.000 woorden per dag. Ter vergelijking: een pil als Oorlog en Vrede van Leo Tolstoj, heeft nog niet de helft van dat aantal, maar weegt bijna anderhalve kilo.

televisie Martin Howard

Volgens Bohn ‘verbruikt’ een gemiddelde Amerikaan (voor Europeanen zal het niet anders zijn) op deze manier 34 gigabytes aan informatie per dag. Die informatie komt via verschillende kanalen, waaronder televisie, radio, internet, SMS-berichten en videospelletjes.

Het gekke is dat mensen al die informatie helemaal niet erg vinden. We hebben een vraatzuchtige eetlust voor informatie en entertainment. Onze belangrijkste informatiebron is nog steeds de telelvisie. Iets meer dan viereneenhalf uur kijkt een Amerikaan per dag naar allerlei televisieschermen. Dan is er de computer, waar we buiten ons werk ongeveer twee uur per dag naar staren. Verder krijgen we ook nog informatie via de telefoon, radio, muziek en kranten en tijdschriften.

informatiekanalen

In toenemende mate krijgen we informatie zelfs uit meerdere bronnen tegelijkertijd ook, zoals wanneer we met iemand praten aan de telefoon terwijl we onze e-mail lezen. Vooral TV wordt steeds vaker gecombineerd met andere informatiebronnen, ontdekte Bohn.

Foto: Martin Howard.