‘Mens chemische tijdbom’


Kijk vandaag maar eens goed om je heen. Iedereen die je ziet, is een wandelende biochemische en fysiologische afvalberg. Bijna alle mensen ter wereld zijn ‘vervuild’. Dat stelt Dr James Siow van het Australische National Institute of Integrative Medicine (NIIM). Hij deed zijn opmerkelijke uitspraak tijdens een conferentie in Australië.

Volgens Siow zijn we ons er al vanaf de jaren tachtig van bewust dat alle chemische middelen die we de omgeving in pompen uiteindelijk in ons terecht komen. Net als zeevogels die stukjes plastic in hun maag hebben, dragen wij veel van die middelen ons hele leven bij ons.

Een recente studie in de VS vond 232 chemische elementen, waaronder enkele zeer complexe mengsels, in het bloed van de navelstreng van baby’s. Dat betekent dat we al ter wereld komen met de nodige verontreiniging in ons systeem. Een andere studie toonde aan dat genetische schade die de grootouders hebben opgelopen door verontreiniging doorwerkt in de kleinkinderen.

Siow beweert dat de overheid drommels goed weet hoe slecht PCBs (brandvertragers), andere chloorverbindingen en pesticides zijn. Maar de snelheid waarmee dergelijke middelen worden verboden, is frustrerend laag. Ook doktoren doen er in zijn visie te weinig aan om de gevolgen van chronische vervuiling van het mensenlichaam in kaart te brengen en te onderkennen als oorzaak van veel ziektes.

Het ergste is een mix van chemische middelen in het lichaam. Stoffen kunnen soms ongevaarlijk zijn voor de mens tot ze een reactie aangaan met andere stoffen in het lichaam. De Europese Unie heeft hiervoor al enkele jaren geleden gewaarschuwd, maar er is nog weinig ondernomen om dergelijke chemische reacties tegen te gaan.