Meisjes steeds crimineler


Meisjes zijn bezig met een grote inhaalslag in de criminaliteit. Ze beginnen tegenwoordig zelfs jonger met rottigheid dan jongens.

Meisjescriminaliteit is een steeds groter maatschappelijk probleem. Vooral (lichte) geweldscriminaliteit zit bij meiden in de lift.

Dat ontdekten criminologen van de Vrije Universiteit Amsterdam, die in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) criminaliteit onder jongeren in kaart brengen.

Meisjes zijn gemiddeld zelfs jonger dan jongens als zij delicten plegen en in contact komen met justitie.

Dezelfde risicofactoren waardoor jongens in de problemen komen, be├»nvloeden ook meisjes negatief. Een riskante leefstijl, criminele vrienden en problemen op school zorgen ook bij meisjes voor delinquent gedrag. Daarnaast hebben meisjes eigen ’triggers’ als traumatische ervaringen, mentale gezondheid en seksueel gedrag.

Ouders kunnen een meisje ook een zetje richting criminaliteit geven. Hoe strenger en minder ondersteunend de moeder, hoe groter de mogelijkheid dat meisjes zich misdragen. Dit geldt niet voor de opvoeding door de vader.