Meeste planetoïden komen van vijf vernietigde werelden


Bijna elke meteoriet die op aarde neerkomt, is afkomstig van maar een paar verloren gegane werelden.

Tussen Mars en Jupiter zit een gordel van planetoïden waarin tot nu toe meer dan 400.000 objecten zijn ontdekt. Het grootste deel van de meteorieten die de aarde raken is afkomstig uit het binnenste van die gordel, waar ongeveer een derde van planetoïden zich bevinden.

Het was al bekend dat veel planetoïden vergelijkbare banen en samenstellingen hebben, en dat elke ‘familie’ van die asteroïden is ontstaan toen botsende hemellichamen net na de geboorte van ons zonnestelsel uiteen vielen in heel veel brokstukken. Volgens een nieuwe studie zouden al onze meteorieten komen van maar een paar van die objecten.

Tot nu toe gingen wetenschappers ervan uit dat niet meer dan 44 percent van de asteroïden in de binnenste gordel hoorden bij vijf van de asteroïden-families, elk genoemd naar de grootste: Flora, Vesta, Nysa, Polana en Eulalia.

Nu menen astronomen dat zo’n 85 procent van de asteroïden in de binnenste grote gordel bij de vijf grote families. De overige 15 procent zou ook daarbij kunnen horen óf van oudere, verder uitspreide families komen. Het binnenste deel van de asteroïdengordel zou van slechts zes hemellichamen komen. Die objecten moeten behoorlijk groot zijn geweest, namelijk honderden kilometers doorsnee of meer.

De sterrenkundigen analyseerden planetoïden in de gordel die niet eerder gecategoriseerd waren. Ze keken vooral naar kenmerken van de omloopbanen, zols hoe ovaal of excentriek ze zijn, of hoe schuin ze staan ten opzichte van de evenaar van de zon. Nu kan ook onderzocht gaan worden hoe het zit met de asteroïden in het middelste en buitenste deel van de gordel. De onderzoekers verwachten dat daar een vergelijkbaar aantal hemellichamen de bron waren voor de asteroïden die daar vandaan komen.