Meeste Corona-doden hadden overgewicht


Onderzoekers hebben bij Corona een zeer duidelijk verband ontdekt tussen overgewicht en oversterfte. Er waren al vermoedens tijdens de pandemie dat zwaarlijvigheid een groter risico op sterfte opleverde. Het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek heeft aangetoond dat dit ook echt zo is.

Het onderzoek bestudeerde de leefstijl van mensen en de kans op overlijden als gevolg van een Coronabesmetting. De cijfers over sterfte voor en tijdens corona werden gekoppeld aan gegevens over onder andere gewicht en calorie-inname. In 2020 en 2021 overleden 30.000 meer mensen dan normaal. Vrijwel al die oversterfte vond plaats bij mensen met overgewicht.

Mensen met overgewicht die daarnaast rookten waren nog vatbaarder: van de overledenen behoorde driekwart tot die groep. Daarmee verklaart levensstijl gekoppeld aan Corona vrijwel de gehele oversterfte. Het toont ook aan dat de bestrijding van de pandemie zich meer op overgewicht en andere gezondheidsfactoren had moeten richten en minder op isolatie van grote groepen.