Meer kleuterleiders nodig


Het overgrote deel van de mensen dat werkzaam is aan een kleuterschool is vrouw. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van met name jongetjes, zo heeft het Oostenrijkse ministerie van Sociale Zaken laten onderzoeken. Tegenover een man zijn jongetjes opener, leergieriger en gedragen ze zich meer naturel.

In opdracht van het ministerie werden kleuters in de provincies Salzburg en Tirol geoberveerd. De ene helft had alleen kleuterleidsters, de andere groep had een gemengde leiding. Er werd met video-opnames gewerkt en de onderzoekers creëerden speciale spelsituaties om te zien hoe de kleuters zich gedroegen.

Daaruit blijkt dat mannen aan de jongetjes wat meer ruimte geven voor fysieke spelletjes, terwijl vrouwen die vaak wat te ruw vinden. Niet alleen jongetjes profiteren daarvan, ook een deel van de meisjes neemt die ruimte en doet mee met de spelletjes. Wellicht daardoor is er ook meer interactie tussen de jongetjes en de kleuterleider. Ook die kenmerkt zich door openheid, tegenover vrouwen zijn de jongetjes duidelijk gereserveerder.

De onderzoekers wijzen er op dat jongetjes beter gecorrigeerd kunnen worden als ze hun gedrag openlijk vertonen. Mannen kunnen ingrijpen als het spel te ruw wordt of als er slaande ruzie ontstaat. Omdat jongetjes zich tegenover een vrouw voorzichtiger opstellen, zouden ze hun ruwe spelletjes kunnen bewaren voor momenten dat niemand kijkt. Dan is er natuurlijk geen mogelijkheid tot correctie.