Meer hartaanvallen in achterstandswijken


Nederlanders uit een laag sociaaleconomisch milieu hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Deze verschillen ontstaan al op zeer jonge leeftijd. De grootste boosdoeners zijn het roken door de moeder tijdens de zwangerschap en te vroeg stoppen met borstvoeding. Dit blijkt uit onderzoek van het VU medisch centrum.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu meer risico lopen om later hart- en vaatziekten te krijgen. Kinderen uit een dergelijk milieu (de moeder heeft een lbo-opleiding of lager) hebben gemiddeld een lager geboortegewicht en groeien in het eerste levensjaar sneller. Dit geeft een verhoogd risico.

Dit wordt al op de kleuterleeftijd (6 jaar) zichtbaar. Kinderen rond die leeftijd uit een laag sociaaleconomisch milieu hebben gemiddeld een hoger lichaamsgewicht, vaker een verstoorde bloedsuikerspiegel en een twee keer zo hoge kans op een te hoge bloeddruk in vergelijking met kinderen uit een gezin waar de moeder minstens een hbo-opleiding heeft.

Deze verschillen in gezondheid tussen sociaaleconomische klassen kunnen worden verkleind door laag opgeleide moeders te motiveren hun gedrag aan te passen: te stoppen met roken tijdens de zwangerschap; te beginnen met borstvoeding; en de borstvoeding langer volhouden. En in het algemeen geldt voor het kind: meer bewegen en minder koolhydraten tot je nemen.