Meer geloof in vasten


Vasten voor het geloof kennen we al. Maar artsen geloven nu ook in het vasten. Het zou goed zijn voor lijf en leden.

Hoewel goed eten belangrijk is, blijkt ook het ‘niet-eten’ bevorderlijk voor een goede gezondheid. Nederlanders vasten nu voornamelijk vanwege hun religie. Zo is er de Islamitische Ramadan en in het Christendom de vastentijd voor Pasen.

Voorgeschreven lege borden?
Voorgeschreven lege borden?

Op basis van nieuw onderzoek zeggen onderzoekers dat het wellicht goed zou zijn om vaker te vasten.

Dit zou de kans op hartklachten en diabetes kunnen helpen verlagen. Ook kan het cholesterol-verlagend werken.

Onduidelijk is nog of de genoemde gezondheidsverbeteringen komen door het vasten zelf, of dat het komt doordat minder/niet eten altijd nog beter is dan te veel en te vet eten.

Wel is duidelijk dat tijdens het vasten, de hoeveelheid cholesterol in het bloed stijgt. Dit is voor deze keer goed, omdat het lichaam het gebruikt als brandstof. Hierdoor neemt de hoeveelheid vetcellen in het lichaam af. En hoe minder vetcellen, hoe kleiner de kans op diabetes.

Hoewel de auteurs van het onderzoek nog niet aanraden om gelijk te beginnen met vasten, denken zij wel dat in de toekomst het vasten als behandeling voorgeschreven kan worden. Maar voorlopig raden deze artsen, hoe kan het ook anders, een gezond dagelijks voedingspatroon aan.

Foto: Sriram

Follow Faqtman on Twitter