Meer geld = Nobelprijs


Wat moet je doen om een Nobelprijs te winnen? Intelligent zijn en een loopbaan regelen in de wetenschappelijke wereld, is het korte antwoord. Maar zijn er nog meer dingen te doen om je kansen te vergroten? Een paar jaar geleden ontdekten Britse wetenschappers dat Nobelprijzen vaak worden gegeven aan landen waar veel chocolade wordt gegeten. Met dit grappige gegeven zijn onderzoekers uit Japan en België verder gaan spitten.

Chocolade wordt vooral gegeten in rijke landen, dus geld speelt een grote rol. Rijke landen kennen inderdaad veel meer Nobelprijswinnaars dan arme. Maar het ene rijke land doet het veel beter dan het andere. Dat komt door de gelden die landen investeren in wetenschap, ontdekten de onderzoekers van onder andere de universiteit van Hiroshima. Hoe meer geld, hoe hoger de kans dat een land veel Nobelprijswinnaars kent.

Chocolade bleek geen grote rol te spelen. Flavonoïde, de stof in chocolade die voor extra denkvermogen zou moeten zorgen, zit ook in thee en wijn. Toch vertonen landen waar deze dranken veel worden genuttigd geen uitzonderlijk hoge kans om Nobelprijswinnaars voort te brengen.

Een wetenschapper die in een land woont waar veel wordt geïnvesteerd in onderzoek, doet er goed aan flink te publiceren. Nobelprijswinnaars zijn bijna altijd wetenschappers die veel schrijven in vakbladen en uitgebreid gebruik maken van de faciliteiten die dankzij het vele geld aanwezig zijn. Vooral wetenschappers in Zwitserland, Denemarken en Zweden profiteren daarvan.

Het onderzoek staat in PlosOne.