Meer doden of meer levenden?


Met 7 miljard wereldburgers begin je bijna te denken dat er meer levenden zijn dan er ooit doden zijn gevallen. En met de veel kleinere bevolkingspopulatie van vroeger ten opzichte van nu is dat misschien niet eens zo’n heel gekke gedachte. Om vast te stellen of dit waar is, moet worden uitgezocht hoeveel mensen er ooit op aarde hebben rondgelopen. En dat is wat het het Amerikaanse Population Reference Bureau deed.

Foto: Guillaume via Flickr.com

De eerste mensen van de Homo Sapiens verschenen zo’n 50.000 jaar geleden. Dat is het startpunt van de berekening van het instituut. Maar voor 99 procent van de totale tijd dat wij bestaan is er geen data. Toch valt er volgens onderzoeker Wendy Baldwin wel degelijk een schatting te maken. Zo moeten er bijvoorbeeld lange tijd ongeveer 80 geboortes per 1000 mensen zijn geweest voor de mensheid om te kunnen overleven. Dat klinkt veel – nu zijn dat er 23 – maar mensen stierven toen vrij jong. In de middeleeuwen haalden veel kinderen bijvoorbeeld de puberteit niet eens, waardoor zij niet konden bijdragen aan de bevolkingsaanwas.

Pas toen belastingen werden geïnd vanaf ongeveer het jaartal 1800, werden de geboorte- en sterfgevallen goed bijgehouden. Dus weten we nu dat de levensverwachting snel steeg, en daarmee dus ook de geboorteratio: van de 40 geboortes op de 1000 aardbewoners begin 20e eeuw tot 31 in 1995 en nu dus zelfs 23.

Met al die gegevens kon Baldwin het totale aantal doden aller tijden berekenen: 107 miljard. Flink wat meer dan het huidige aantal levenden van 7 miljard dus. Om precies te zijn: vijftien doden per levende.

Zal het aantal levenden het aantal doden ooit overstijgen? Daarvoor zal er een nóg grotere bevolkingsgroei nodig zijn dan waarvan nu sprake is. Volgens Baldwin zouden we dan richting de 100-150 miljard wereldburgers gaan. Maar of dat gigantische aantal ooit wordt bereikt?

Bron

Follow Faqtman on Twitter