Meer complicaties bij jongetje


foetus

Vrouwen die zwanger zijn van een jongetje, hebben een grotere kans op complicaties. Dat toont een Australisch onderzoek van een half miljoen zwangerschappen aan. Volgens de wetenschappers zou het wel eens de genetische activiteit van jongetjes kunnen zijn die daar voor zorgt.

Zo is het risico op een te vroege geboorte bij een mannelijk kind 27 procent hoger. Moeders hebben bij een jongetje in de buik 4 procent meer kans op zwangerschapsdiabetes en een 7,5 procent hogere kans op zwangerschapsvergiftiging, aldus de University of Adelaide

Er zijn aanwijzingen dat de oorzaak moet worden gezocht in de placenta. Dat is de meest directe verbinding tussen moeder en kind. Het voert afvalstoffen af en regelt de hormonale huishouding van het kind. Hetzelfde team ontdekte eerder dat er een groot verschil is tussen de genen in de placenta bij een jongetje of een meisje.

Ook vlak na de geboorte hebben meisjes het makkelijker dan jongetjes. Uit andere studies blijkt dat ze zich iets sneller ontwikkelen en minder risico lopen op verschillende aandoeningen en wiegendood. Dat kan ook te maken hebben met het grotere aantal jongetjes dat te vroeg wordt geboren. Meer onderzoek is nodig om precies te ontdekken waar dit mechanisme vandaan komt en wat de functie daarvan is.