Meer CO2, minder wolken


De stijgende concentratie koolzuurgas (CO2) in onze atmosfeer brengt met zich mee dat er minder wolken zullen ontstaan. Dat zegt een onderzoeksteam van Wageningen University en het Max Planck Instituut in Duitsland in een studie die is verschenen in Nature Geoscience.

Warme lucht kan meer water bevatten dan koude lucht. Wanneer de temperatuur van de atmosfeer onder invloed van het broeikaseffect stijgt, zal dus ook de vochtcapaciteit van de atmosfeer toenemen. Planten vormen een grote leverancier van dat vocht. Maar hun bijdrage is bij een hoger CO2-gehalte van de atmosfeer lager dan verwacht.

Bladeren zijn van minuscule poriën voorzien waaruit vocht verdampt. Maar die poriën sluiten zich wanneer het koolzuurgasgehalte in de omringende lucht stijgt. Dat belet het water in de bladeren te verdampen. In een bosgebied met de miljarden en miljarden zich sluitende huidmondjes blijft het vochtgehalte zo laag, dat de overdag opstijgende lucht minder wolken zal vormen.

Dat zet een kettingreactie in gang. Wolken kaatsen zonlicht gemakkelijk terug, zodat bij een opklarende hemel meer zonlicht de aardbodem bereikt. Die zal daardoor opwarmen. Doordat warmere lucht nabij het aardoppervlak ook meer atmosferische turbulentie veroorzaakt, wordt per saldo meer warmte, maar minder vocht getransporteerd.

Follow Faqtman on Twitter