Meer bewijs voor bestaan kraken


Heeft de kraken echt bestaan? Al eeuwen lang vertellen zeelui elkaar verhalen over een enorme inktvis die hele schepen kan verzwelgen met zijn krachtige poten. Maar nog nooit is een dood exemplaar aangespoeld of is er een foto van een dergelijk dier genomen.

Dat wil niet zeggen dat de kraken nooit heeft bestaan. In 2011 werd ver van de zee, in de Amerikaanse staat Nevada, een compleet fossiel gevonden dat volgens de ontdekkers leek te duiden op een enorme inktvis. Het ging om een voorwereldlijke zeereptiel, een ichthyosaurus, die op een gekke opgerolde manier was versteend. Die vorm leek op hoe gewone inktvissen hun prooi neerleggen bij de ingang van hun hol.

Dat was uiteraard niet genoeg om het bestaan van de kraken te bevestigen. Maar recent is tijdens een opgraving door Mount Holyoke College een enorme bek gevonden (foto) die lijkt op die van een reuzeninktvis, alleen nog groter. De vondst is gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de Geological Society of America (GSA).

Of het echt een kraken is, wordt ook nu nog niet duidelijk. Veel andere deskundigen zijn sceptisch dat het hier om een nieuwe soort gaat en denken dat er meer overblijfselen nodig zijn om echt van een nieuwe soort te kunnen spreken. Het team dat de bek heeft gevonden is echter overtuigd dat in de voorwereldlijke zeeën een reuzen-reuzeninktvis zwom die zo intelligent was dat hij zijn prooi op kon rollen. Ze zoeken verder naar nieuwe aanwijzingen.