Mazelen: door anti-vaxxers zijn 37 Europeanen dood dit jaar


doden door mazelen

Er heerst een epidemie van mazelen in Europa. Er zijn al 37 doden te betreuren, vooral in Italië is de situatie ernstig. Al die doden zijn het gevolg van de teruglopende bereidheid van mensen om zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren, zegt het directoraat-general Gezondheid van de Europese Commissie in Brussel.

In sommige delen van Europa is het percentage tegen mazelen gevaccineerde kinderen tot onder de 70 procent gedaald. Terwijl een percentage van boven de 90 procent nodig is om de hele bevolking afdoende bescherming te bieden. Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie is dat de hoofdreden voor de huidige epidemie, ze noemde het onacceptabel.

Mazelen was tien jaar geleden zo goed als uitgeroeid in grote delen van de westerse wereld, maar is bezig met een comeback. Niet alleen in Europa, ook in de VS neemt het aantal gevallen toe. In New York is momenteel ook een uitbraak bezig waaraan ook al mensen zijn overleden.

Uit meerdere studies blijkt dat het vooral de anti-vaccinantiebeweging is die schuld draagt aan deze makkelijk te voorkomen epidemieën. Mensen jagen elkaar via sociale media schrik aan, inentingen zouden autisme veroorzaken. Zelfs de Amerikaanse president Trump doet mee met dergelijke spookverhalen. Terwijl keer op keer blijkt dat de vaccinaties veilig zijn.

Er is een – door anti-vaxxers vaak geciteerde – studie die de link legt tussen vaccinaties tegen mazelen en autisme, uit 1998. Deze studie is sindsdien geschrapt omdat ermee is gefraudeerd door de hoofdonderzoeker, die probeerde een nieuw vaccin op de markt te brengen. Hij is ook geen arts meer.

In 2016 waren er wereldwijd bijna 90.000 doden door mazelen. Het meest kinderen in arme landen. De WHO verwacht dat dit aantal snel zal toenemen, vooral door gevallen in de westerse wereld, waar we geld hebben om onze kinderen te beschermen.