Mars vroeger toch niet zo geschikt voor leven


Sommige wetenschappers claimen dat Mars een paar miljard jaar geleden een fijn oord voor eventueel leven was. Bepaalde mineralen die op het oppervlak van de rode planeet zijn aangetroffen zouden erop duiden dat Mars vroeger een warm klimaat kende, en rivieren en grote oceanen moet hebben gehad. Maar Franse onderzoekers trekken die conclusie nu in twijfel. De mineralen zouden ook heel goed het resultaat kunnen zijn geweest van vele gewelddadige vulkaanuitbarstingen, wat de planeet toen juist tot een vijandige omgeving voor leven maakte.

Het uitzicht van Marsrover Curiosity op de Gale-krater. Ook het uitzoeken van de oorsprong van kleinmineralen behoort tot het takenpakket van het robotwagentje. (Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Alain Meunier en zijn team onderzochten kleimineralen in Frans Polynesiƫ die vergelijkbaar zijn met de monsters van Mars. Volgens hen konden de geanalyseerde mineralen alleen maar het gevolg zijn van de reactie tussen de rotsbodem en waterrijk lava. Daarmee toonden ze aan dat voor de vorming van zulke mineralen niet altijd direct vloeibaar water uit rivieren of oceanen nodig is. Hevige vulkaanuitbarstingen doen hetzelfde.

Voor een definitief oordeel over de oorsprong van de mineralen, en het al dan niet vroegere bestaan van rivieren en oceanen op Mars, is het wachten op de resultaten van Marsrover Curiosity.

Follow Faqtman on Twitter