‘Mars had oceanen’


De planeet Mars mag dan nu dor en droog zijn, ooit had het woeste oceanen met eilanden daarin.

Er zijn nieuwe aanwijzingen dat Mars ooit leek op de aarde. Met een atmosfeer, wolken en zeeën. Misschien leefden er toen wezens in het water en is het woord ‘marsmannetje‘ fout. Moeten we het hebben over een ‘marsvisje’.

Foto: Nasa Eames.

In het julinummer van het vakblad Geology worden nieuwe foto’s gepubliceerd van landschapsvormen op Mars die wijzen op water. Het zijn druppelvormige bergen. Zo’n vorm ontstaat meestal als een eiland in water ligt met sterke stroming. Aan de ene kant van het eiland slijt de kust dan af, aan de andere kant wordt sediment neergelegd.

Op de bovenste foto zie je bergen op Mars die deze vorm hebben, de onderste toont voormalige eilanden in de buurt van Trinidad en Tobago in het Caribisch Gebied. De overeenkomst is opmerkelijk.

Volgens de geologen die het stuk in Geology hebben geschreven, is dat een zeer sterke aanwijzing voor zeeën of zelfs oceanen. De grote vraag is natuurlijk waar al dat water is gebleven. De theorie dat Mars dankzij een enorme catastrofe zijn atmosfeer is kwijt geraakt, begint steeds meer aanhangers te krijgen.

Follow Faqtman on Twitter