Mars had klaterende beekjes


Het is definitief: op Mars stroomde ooit heerlijk helder water. Het was voor mensen drinkbaar en kon dienen als bron van leven. Als er bacteriën op Mars waren, dan waren ze in grote hoeveelheden in het water aanwezig. Dat zeggen medewerkers van Nasa in een groot artikel in een van de belangrijkste wetenschappelijke vakbladen, Science.

Maar dat veranderde allemaal toen een enorme asteroïde ergens tussen 3,8 miljard jaar geleden en nu insloeg op Mars. Die inslag legde vulkanische rotsen uit het binnenste van Mars bloot. De daarin aanwezige mineralen verontreinigden het water op grote schaal. De zuurgraad van het water ging sterk omhoog, tot het zo zuur was als azijn.

Als er leven in het water aanwezig was, dan kon het onder die omstandigheden niet overleven.

Nasa heeft twee robotkarretjes op Mars rondrijden die allerlei bewijzen vinden dat er zoet water aanwezig was. Het karretje Opportunity reed naar de rand van de Endavour krater en vond daar een zogenoemde Matijevic formatie, uit laagjes opgebouwde rotsen met daarin kleimineralen. Dergelijke rotsen duiden op de aanwezigheid van zoet water. Bovenop dit gesteente lag een volgende laag, afkomstig van de inslag van de asteroïde.