Mars had echte atmosfeer


mangaanoxide

Dat Mars ooit een veel prettigere plek was dan de gortdroge woestijn die het nu is, was al bekend. Sinds Nasa robotkarretjes op de rode planeet heeft rondrijden hebben we aanwijzingen dat er ooit oceanen, meren en zelfs watervallen waren. Maar was er ook lucht? Met andere woorden: hadden we er kunnen rondlopen zonder ruimtepak?

Het antwoord op die vraag is ‘ja’, denkt Nasa nu. De organisatie heeft in de bodem van Mars namelijk mangaanoxide gevonden (foto). Die stof kan alleen ontstaan als er zuurstof in de buurt is. Eerder is al bewijs gevonden dat de atmosfeer veel meer stikstof bevatte dan nu. Het leek dus op onze eigen dampkring.

Mars heeft tegenwoordig nog maar een uiterst dunne atmosfeer die hoofdzakelijk bestaat uit kooldioxide. Maar miljarden jaren geleden leefden op de planeet wellicht nog algen die zuurstof produceerden. Of het ontstond door geologische chemische processen. Maar hoe dan ook, er was zuurstof, een aanwijzing dat er toen leven mogelijk was.

Waarom is dat nu niet meer zo? Mars heeft geen magnetisch veld. Dat was miljarden jaren geleden wel het geval, blijkt uit onderzoek van Nasa. Nadat het magneetveld 3,5 miljard jaar geleden begon te verdwijnen, bereikte kosmische straling het oppervlak van de planeet. Daardoor werd het aanwezige water gespleten in waterstof- en zuurstofmoleculen.

Door de geringe zwaartekracht verdween het waterstof in de ruimte, de zuurstof reageerde met gesteentes, die daardoor oxideerden. Dat zou Mars ook zijn huidige roestkleurige uiterlijk hebben gegeven.

(Geophysical Research Letters)