Mars: 635.000 kraters


Wat er met een planeet gebeurt die geen dampkring heeft, is goed aan Mars te zien. Met een speciaal computerprogramma heeft universiteit van Colorado het aantal kraters op de planeet geteld. De onthutsende conclusie? Niet minder dan 635.000 kraters van minstens een halve kilometer breed zijn te tellen op het oppervlak. Als alle kleintjes ook waren geteld, dan was het aantal in de miljoenen gelopen.

Kraters op Mars die er dankzij strijklicht uitzien als puntjes. Klik voor vergroting.

Met de nieuwe krateratlas in de hand hopen astronomen een beter beeld te krijgen van de geschiedenis van Mars. Sommige kraters zijn bijvoorbeeld nauwelijks zichtbaar, wat aangeeft dat ze ouder zijn en door erosie bijna gevuld met zand. Ook zouden de kraters een aanwijzing kunnen geven wanneer Mars de dorre woestijn werd die het nu is. Vooral de randen van kraters zijn van belang, omdat daar in een eerder stadium planten hadden kunnen groeien.

De allerbelangrijkste vraag is echter of een inslag van een asteroïde wellicht heeft bijgedragen aan het klimaat dat nu op de rode planeet heerst. Op aarde zorgde een inslag waarschijnlijk voor het einde van de dinosauriërs. Is er ook zoiets op Mars gebeurd? Door de kraters goed te bestuderen krijgen we de komende jaren wellicht antwoord op die vraag.

Follow Faqtman on Twitter