Marokkanen minder kanker


Marokkanen worden in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten.

De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten doen zich voor bij Turken, gevolgd door Surinamers. Maar ook bij kanker zijn de verschillen opmerkelijk. Marokkanen worden een derde minder opgenomen voor tumoren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

F001/1163

In de totale bevolking tot 60 jaar vonden in 2008 12,2 opnamen per duizend personen plaats voor kanker en niet-kwaadaardige nieuwvormingen. Omdat het aantal ziekenhuisopnamen afhangt van geslacht en leeftijd en de leeftijdsverdeling van de verschillende herkomstgroepen niet hetzelfde is, is hiervoor gecorrigeerd.

Na correctie voor verschillen in leeftijdsopbouw lag het aantal ziekenhuisopnamen voor nieuwvormingen in 2008 onder Marokkanen een derde lager dan onder de totale bevolking.