Mannen zien beweging eerder dan vrouwen


zien

Mannen zijn beter in staat om beweging te zien dan vrouwen. Een onderzoek toont aan dat ze gemiddeld sneller waarnemen of balken op een scherm naar links of naar rechts schuiven. De oorzaak van dit perceptieverschil is nog steeds onduidelijk, maar het zou zelfs kunnen verklaren waarom mannen meer kans hebben om autisme te ontwikkelen, rapporteren de onderzoekers.

Zowel vrouwen als mannen zagen heel snel in welke richting de balken zich bewogen, meestal binnen een paar tienden van een seconde. Toch waren mannen duidelijk sneller dan de vrouwen. Ze hadden tussen de 25 en 75 procent meer tijd nodig dan hun mannelijke tegenhangers. Dat grote verschil heeft de onderzoekers enorm verrast. Mannen- en vrouwenbreinen zijn in bijna alle opzichten hetzelfde. Waarom dan toch dit verschil?

Het onderzoek is interessant omdat bekend is dat mensen met een depressie of autismestoornissen tests als de bewegende balken doorgaans beter maken dan personen die deze aandoeningen niet hebben. Jongens en mannen hebben ongeveer vier keer zoveel kans op autisme als meisjes en vrouwen. Zou het snel zien van beweging het verband kunnen zijn?

Om de oorzaak van het verschil te vinden, werden de proefpersonen ook nog onder de MRI-scanner gelegd terwijl ze naar de bewegende balken keken. Maar daarop is niets te zien, mannen en vrouwenhersens lijken hetzelfde. Wat het verschil ook veroorzaakt, het zit diep in onze hersenen, misschien wel in het evolutionair oudste gedeelte. Van vrouwen is overigens bekend dat ze beter horen, proeven en ruiken dan mannen.