Mannen vinden dat ze te veel doen


In landen waar mannen en vrouwen huishoudelijke taken delen, vinden mannen over het algemeen dat ze veel te veel doen. Sterker nog, vraag vrouwen in westerse landen hoeveel huishoudelijk werk ze opknappen en het antwoord is 75 procent. Mannen rapporteren gemiddeld 31 procent te doen. Dat is meer dan 100 procent, één van de sekses overdrijft dus.

Dat is de uitkomst van een grote, internationale studie onder 14.000 mannen en vrouwen in dertig landen, onder andere uitgevoerd door de universiteit van Umea in Zweden. Vooral in Polen, de VS, Australië, Denemarken, Mexico, Groot-Brittannië en Zweden geven mannen aan dat ze ongeveer de helft van het huishouden doen. In die landen rommelt het ook het meest als het op stofzuigen en afwassen aankomt.

Hoe dat komt? Volgens de onderzoekers kan de oorzaak zijn dat mannen en vrouwen die de taken verdelen er meer over nadenken en er over discussiëren. Door die nadruk kan het zijn dat er een overschatting van de eigen taken ontstaan. In landen waar de vrouwen al het huishoudelijke werk doen, bestaat die overschatting niet, mannen denken daar niet na over het huishouden.

Het onderzoek is uitgebracht door Emory Health Sciences.