Mannen sneller beetje dom


Met leeftijd neemt het denkvermogen bij mannen sneller af dan bij vrouwen. Ze krijgen vaker te maken met storingen in het denkproces die uiteindelijk tot dementie kunnen leiden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar ouderen in Minnessota. Daarbij werden ouderen die niet dement waren gedurende drie jaar gevolgd. Daarna werd gekeken hoeveel mensen last hadden van minder denkvermogen.

De hersens bezig houden werkt.

Bij vrouwen was dat bij 55 op de duizend personen het geval; bij mannen bij 72 op de duizend. De toename bij mannen is vooral sterk tussen de 70 en 80 jaar. Daarna gaan mannen en vrouwen gelijk op wat betreft geheugenverlies, verminderd denkvermogen en andere storingen van de hersens.

Mannen die te dik waren, aan suikerziekte of een hoge bloeddruk leden of een lagere opleiding hadden genoten, hadden extra veel kans op verminderde hersenactiviteit. Mannen en vrouwen die hun hersens goed bezig hielden door veel te lezen of te studeren, liepen veel minder kans op een afname van hun denkkracht.

Het onderzoek staat in het huidige nummer van het vakblad Neurology.

Follow Faqtman on Twitter