Mannen en vrouwen zien anders


zien

Ook bij het zien is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen kunnen zwakke contrasten en snelle bewegingen beter waarnemen en zien de wereld meer in blauwtinten dan vrouwen. Daarmee komt zien in het rijtje ruiken, proeven en horen als zintuig met verschillen tussen de geslachten. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het komende nummer van het vakblad Biology of Sex Differences.

Het is onduidelijk hoe het verschil tot stand komt, maar vermoedelijk heeft het te maken met testosteron. Van dit hormoon, dat bij mannen in een hogere concentratie voorkomt, is bekend dat het bij een ongeboren kind de aanmaak van zenuwcellen in de ogen bevordert. Dat zou het iets betere waarnemen van contrasten bij mannen verklaren.

Van vrouwen is bekend dat ze beter horen, proeven en ruiken dan mannen. Ze hebben bovendien veel minder last van kleurenblindheid. Zien was altijd een ondergeschoven kindje bij onderzoekers van geslachtsverschillen, terwijl daar juist veel invloed van hormonen waar te nemen is. Om het zicht te testen moesten mannen en vrouwen naar zeer fijne streepjes kijken. Mannen konden dunnere streepjes waarnemen dan vrouwen en lieten zich ook door beweging minder snel beïnvloeden.