Mannen en vrouwen andere ‘bedrading’


Dat mannen en vrouwen op een andere manier in het leven staan, is al langer bekend. Maar hoe komt dat? Een team van de University of Pennsylvania in Philadelphia (VS) besloot dat te onderzoeken. Hun conclusie is dat mannen en vrouwen een andere ‘bedrading’ van het brein hebben.

Bij vrouwen bestaan er veel meer verbindingen tussen beide hersenhelften, terwijl mannen juist binnen hun hersenhelften sterke connecties hebben. In de kleine hersenen, het gebied dat onder andere zorgt voor de lichamelijke coördinatie is het echter precies omgekeerd. Daar hebben mannen een betere verbinding met de rest van het brein, terwijl vrouwen meer lokale verknopingen hebben.

Deze verschillen, zo schrijven de onderzoekers in het vakblad Proceedings, betekenen dat mannen beter waarnemen en daar goed en gecoördineerd actie op kunnen ondernemen. Vrouwen zijn juist intuïtiever en analytischer.

Deze verschillen nemen toe naar mate vrouwen en mannen ouder worden. Of daarmee ook de verschillen tussen typisch ‘vrouwen-‘ en ‘mannengedrag’ toenemen, moet nog worden uitgezocht.

De verschillende hersens verklaren een hoop waargenomen verschillen tussen de sekses. Zo zijn vrouwen beter in het onthouden van gezichten, ze leren beter vreemde woorden en ze hebben sociale verhoudingen beter door. Mannen hebben meer ruimtelijk inzicht en ze kunnen beter bewegingen inschatten.