Man geen seks? Snel dood


Mannen boven de veertig zonder seksuele belangstelling voor vrouwen hebben een kortere levensduur. Dat blijkt uit een Japanse studie onder twintigduizend personen. Voor de studie volgde de Yamagata Universiteit mensen negen jaar lang.

De proefpersonen werd gevraagd of ze (nog) interesse hadden in het andere geslacht. Ze werden ook ondervraagd over hun medische geschiedenis, medicijngebruik, hoe vaak ze lachten en hun mentale stressniveau.

De onderzoekers zagen dat 8,3 procent van de mannelijke proefpersonen en 16,1 procent van de vrouwelijke proefpersonen geen belangstelling (meer) hadden voor het andere geslacht. Volgens het team stierven 503 proefpersonen tijdens de studie.

Analyse van de gegevens toonde aan dat 9,6 procent van de mannen boven de veertig die zeiden geen interesse te hebben in het andere geslacht gedurende de negen jaar stierf. Het sterftecijfer onder mannen die zeiden nog steeds seksueel geïnteresseerd te zijn in vrouwen was 5,6 procent.

De onderzoekers concludeerden dat een verlies aan seksuele appetijt een hoger sterfterisico met zich meebrengt, zelfs wanneer andere factoren, zoals leeftijd en chronische ziekten, buiten beschouwing worden gelaten. De gegevens van vrouwen wezen niet op een verband tussen hun seksuele belangstelling en het risico op overlijden.