Makaken kunnen vrienden zijn


Vriendschap bij makaken wordt op eenzelfde manier gestuurd als bij mensen, vooral emoties, en niet denken, speelt een belangrijke rol.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Jorg Massen van de universiteit van Utrecht. Makaken blijken in hun sociaal gedrag te geven, zonder er direct iets voor terug te verwachten. Zij zijn dus geen sociaal-economische rekenmachines. Net als bij vriendschap onder mensen, onderhouden makaken onvoorwaardelijke relaties met elkaar. Sociale banden tussen dieren worden echter verondersteld ingegeven te zijn door hun kosten en baten, ook op de korte termijn.

Ziet er vriendelijk uit, kan ook vrienden met je worden: een makaak in Bangladesh.
Ziet er vriendelijk uit, kan ook vrienden met je worden: een makaak in Bangladesh.

Uit observaties van Massen blijkt dat het verlenen van steun of een andere dienst niet afhangt van wat de andere aap recentelijk heeft gedaan, maar wordt bepaald door de emotionele band op de lange termijn die de apen met elkaar hebben.

Gebruik makend van gedragstaken testte Massen vervolgens of deze apen inderdaad zomaar iets aan een ander willen geven. Deze gedragstaken laten zien dat dominante makaken inderdaad zonder beloning iets aan anderen willen geven, maar dat ondergeschikte dieren een competitieve strategie hanteren en anderen gunsten onthouden. Bovendien geven de dominante dieren, als ze de keuze krijgen, liever iets aan een vriend dan aan een niet vriend.