Magnetisch veld aarde verzwakt


aardmagnetisch veld zwakte

Het magnetisch veld van de aarde is aan het verzwakken. Tussen Afrika en Zuid-Amerika is een groot gebied met verminderde magnetische intensiteit waargenomen, deze Zuid-Atlantische anomalie bestond al, maar is de laatste vijf jaar zwakker en groter geworden. Bovendien lijkt het gebied naar het westen te trekken.

Het magnetische veld is van vitaal belang voor het leven op onze planeet, omdat het ons beschermt tegen kosmische straling en geladen deeltjes die de zon uitzendt.

De verzwakking zou een teken kunnen zijn dat de aarde op weg is naar een poolomkering, dat is wanneer de noord- en zuidpool van plaats wisselen. Dat gebeurde 780.000 jaar geleden voor het laatst.

De ontdekking is gedaan door de European Space Agency (ESA) met hulp van het Swarm satellietencluster. Deze satellieten zijn ontworpen om de verschillende magnetische signalen die deel uitmaken van het aardmagnetisch veld te identificeren en te meten. De drie identieke satellieten meten steeds uit een iets andere hoek het aardmagnetisch veld en leveren samen een goed beeld van de aarde.

Er is nog steeds veel onbekend over het aardmagnetisch veld. De vraag waarom er zwakke plekken in zitten, is nog steeds niet beantwoord. Ook niet hoe het kan dat de Zuid-Atlantische anomalie nu ineens aan de wandel gaat en nog zwakker wordt. We weten wel dat het lastig is voor allerlei technologie. Veel satellieten (maar ook dieren) zijn afhankelijk van het aardmagnetisch veld om goed te kunnen functioneren.