Maakt griepprik minder gevoelig voor Corona?


Een opmerkelijke studie uit de Verenigde Staten. Bij een onderzoek onder 27.000 patiënten uit de staat Michigan is gebleken dat een griepprik mensen minder gevoelig maakt voor Corona. Dat is vreemd, aangezien een griepprik om een heel ander deel van het immuunsysteem draait. Toch is de uitkomst onmiskenbaar.

Het gaat zeker niet om een heel effectieve bescherming. Van de 27.201 patiënten die een prik hadden ontvangen en die werden getest op Covid-19, waren er 1.218 positief, wat neerkomt op iets meer dan 4 procent. dat is lager dan in de algemene bevolking, waar het cijfer op 4,9 procent ligt.

Maar het verschil is te groot om het af te doen als statistische ruis. Je kans op Corona is 24 procent lager als je een griepprik hebt ontvangen, genoeg om een het geven van een griepprik aan grote groepen te overwegen, denken de onderzoekers.

De hamvraag is natuurlijk waarom mensen met een griepprik minder snel Corona krijgen. Daar zijn de wetenschappers, van de University of Michigan, heel eerlijk over. Ze hebben geen idee. Misschien zet een griepprik het immuunsysteem extra ‘aan’. Maar het kan ook zijn dat het type mens dat een prik tegen griep haalt ook op andere vlakken voorzichtiger is en dus minder kans maakt op een besmetting.

Toch lijkt het wel een lichamelijk ding te zijn. Mensen die een griepprik kregen en wel Corona opliepen, kwamen ook minder vaak in het ziekenhuis terecht en ze stierven ook minder snel aan de ziekte. Nog een reden om de griepprik niet over te slaan, schrijven de onderzoekers in het American Journal of Infection Control.