‘Maagdelijke geboortes’ in Amerika


Het is in de Verenigde Staten heel normaal om te beweren dat je een maagd bent, ook al heb je een kind gekregen. De University of North Carolina deed onderzoek naar het seksleven van jonge vrouwen tussen puberteit en vroege volwassenheid en ondervroeg daarbij 7870 meisjes en vrouwen.

Niet minder dan 45 vrouwen gaven in het onderzoek aan dat ze zwanger waren geweest, maar claimden tegelijkertijd dat ze geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Ook gaven ze aan geen reageerbuisbaby te hebben gekregen.

De studie werd gehouden tussen 1995 en 2009 en vroeg de vrouwen geregeld naar hun seksleven en naar zaken als religie, scholing en denkbeelden over seks voor het huwelijk. De test was niet vormgegeven om de ‘maagdelijke zwangerschappen’ er uit te filteren. Dat was een onverwachte ontdekking.

Opvallend was dat de vrouwen die zonder seks zwanger waren geworden in een derde van alle gevallen een gelofte van kuisheid hadden afgelegd. Dat is een belofte (meestal van een dochter aan haar vader) om geen seks voor het huwelijk te hebben. Dergelijke geloftes zijn vooral populair onder streng christelijke Amerikanen. Van de meisjes die wel toegaven door seks zwanger te zijn geworden, had 15 procent de gelofte afgelegd.

Deze vondst bewijst hoe gebrekkig seksuele voorlichting wordt gegeven in de Verenigde Staten, zo schrijven de onderzoekers in het vakblad British Medical Journal. Meisjes en jonge vrouwen begrijpen schijnbaar geregeld niet dat er een verband bestaat tussen seks en zwangerschap. Ook zeggen de onderzoekers dat het nodig is om sceptisch te zijn als vrouwen (vooral christelijke) aangeven nog maagd te zijn.