Luchtverontreiniging veroorzaakt criminaliteit


luchtverontreiniging

Dat luchtvervuiling niet goed is voor de gezondheid mag bekend zijn. Maar wetenschappers vrezen nu dat sommige mensen er ook nog crimineel van worden. Wanneer de lucht viezer is, plegen mensen meer gewelddadige misdaden, ontdekten onderzoekers tijdens het analyseren van gegevens van 86 miljoen mensen in de Verenigde Staten.

De onderzoekers zagen meer gewelddadige criminaliteit in regio’s en stadsdelen die ernstige luchtvervuiling hadden. Dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. Die delen van het land kunnen armer zijn en daarom ook meer criminaliteit vertonen. Toch weten de onderzoekers vrijwel zeker dat het de luchtvervuiling is die crimineel maakt. Als ergens de luchtvervuiling in de testperiode van dertien jaar toenam, zag je dat terug in de criminaliteitscijfers, maar alleen voor wat betreft gewelddadige misdaden.

In de lucht zwevende deeltjes en schadelijke gassen kunnen de goede werking van de hersenen verstoren, waardoor mensen meer geneigd zijn agressief te handelen, schrijven de onderzoekers in het vakblad Epidemiology, waarin ze hun analyse publiceerden.

Het onderzoeksteam, van de University of Minnesota schreef: ‘Onze studie identificeert een verband tussen luchtvervuiling en geweldsmisdrijven op provinciaal niveau. We zien dat geweldsmisdrijven met 1,17 procent toenemen voor elke 10- microgram per kubieke meter toename in dagelijkse fijnstof.’

Of een buurt rijk of arm was, maakte niet uit. Stad of platteland maakte ook geen verschil. Het lijkt op resultaten van een eerdere studie, die aantoonde dat mensen die blootstaan aan luchtverontreiniging dommer worden.