Lockdown zorgde voor minder vroeggeboorten. Maar waarom?


pasgeboren

De lockdown heeft onverwachte bijwerkingen. Eentje daarvan is positief, een afname van het aantal te vroeg geboren baby’s. Maar waarom? Artsen hebben daar voorlopig nog geen antwoord op.

Verschillende ziekenhuizen en universiteiten onderzoeken het fenomeen, onder andere in Denemarken en Ierland. Nu zijn ook medici in de Verenigde Staten bezig begonnen het aantal vroeggeboorten te tellen. De aanleiding is opmerkelijk: een afname in de gebruikte hoeveelheid krachtvoer die te vroeg geboren baby’s krijgen.

Uit de eerste Amerikaanse analyse blijkt dat het aantal baby’s met een zeer laag geboortegewicht – normaal acht per duizend geboortes – nu op twee per duizend ligt. Het Statens Serum Institut in Kopenhagen ziet hetzelfde effect aan deze kant van de plas: het aantal vroeggeboorten in Denemarken (geboren voor 28 weken zwangerschap) nam tijdens de lockdown met liefst 90 procent af.

vroeggeboren twitter

Ook het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft minder vroeggeboorten verwerkt, maar de afname is minder dramatisch. Dat fenomeen is op meer plekken te zien: de ene regio heeft een grotere afname dan de andere. Hoe dat komt, is nog niet bekend.

Blijft de grote vraag, waarom? Heeft het te maken met rust? Door de lockdown moesten zwangere vrouwen thuisblijven en waren er minder afleidingen buiten de deur. Alles was immers dicht. Ook verminderde stress van werk kan een rol hebben gespeeld. Misschien aten vrouwen beter? Het lijkt een aanwijzing dat aanstaande moeders het rustig aan moeten doen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.